-

esther

Komentarze użytkownika

@O źródłach polskiego patriotyzmu i duchu polskiej armii (3 kwietnia 2019 10:02)

'o nieszczesliwym kraju?',

 

 O.I.M. BOCHEŃSKI „O PATRIOTYŹMIE”  

  I. DEFINICJA PATRIOTYZMU

 Przedmiot patriotyzmu

Pojęcie ojczyzny 

  Prymat kultury  

  Dwojakie podejście etyczne do ojczyzny  

  Patriotyzm jako dział sprawiedliwości 

Patriotyzm a sprawiedliwość uniwersalna   

    Patriotyzm a miłość uniwersalna 

  Pierwszeństwo ojczyzny   

  Przyznanie się do ojczyzny 

Patriotyzm a religia   

  II. DEONTOLOGIA PATRIOTYZMU 

Obowiązek tworzenia cnoty

Obowiązek samowychowania narodowego  

  Wiedza o ojczyźnie  

  Charakter ojczysty 

...
esther
3 kwietnia 2019 12:15

@Rammstein i Deutschland czyli historia Niemiec w wersji heavy metal. (1 kwietnia 2019 18:51)

Kiedy o. de Munnynck, prof. uniwersytetu we Fryburgu, miał w roku 1925 w Warszawie w auli uniwersyteckiej odczyt o stosunku Ligi do katolicyzmu, powiedział: „Wszyscy niemal posłowie w zgromadzeniu Ligi są masonami, wszyscy ich sekretarze żydami"

 

 Toteż wprowadzili do Ligi bolszewików a Niemców nawet do zarządu, lecz Polsce dokuczali z całych sił. Żydzi już podczas kongresu wersalskiego popierali Niemców we wszystkim. Rachuba prosta: największym interesem materialnym są wojny i w ogóle militaryzm; z niego dostawy, fabryki broni, pożyczki państwowe. Gdyby zniknął militaryzm, skończyło by się panowanie kapitału anonimowego. Gdyby nie wieczne pogotowie wojenne, ustrój państwowy mógłby się zmienić na lepsze tak dalece, i ...

esther
3 kwietnia 2019 11:16

@Rammstein i Deutschland czyli historia Niemiec w wersji heavy metal. (1 kwietnia 2019 18:51)

prof. Wolniewicz o Niemcach,

Jak podkreślił, ideologia "IV Rzeszy" została zbudowana na odwrotności ideologii III Rzeszy.

– III Rzesza to było państwo i naród groźne, a IV Rzesza to jest naród przyjazny – dodał.

Prof. Wolniewicz stwierdził, że w sumie naliczył sześć takich odwrotności: rygoryzm-humanizm, nacjonalizm-kosmopolityzm, militaryzm-pacyfizm, stosunek do homosiów, rasizm-multikulturalizm, antysemityzm-filosemityzm.

 

https://www.youtube.com/watch?v=4ZaiXWWoNH4

esther
3 kwietnia 2019 08:04

@Rammstein i Deutschland czyli historia Niemiec w wersji heavy metal. (1 kwietnia 2019 18:51)

cd.

wszystko juz było, zmieniaja sie tylko dekoracje,

 

Cel będzie osiągnięty niewątpliwie, ponieważ bóg niemiecki jest niezwyciężalny. Gdy niepojętym (dla Niemców) zbiegiem okoliczności zawiodła pierwsza wojna powszechna, wywołało się drugą; gdyby i ta miała zawieść, wywoła się trzecią, itd. aż do skutku. Podobnież żydzi wierzą, że panowanie nad światem nie może ich minąć. Może się zdarzyć, że jakiś naród trzeba będzie wytępić, np. Amalekitów w starej Palestynie, Polaków w „nowej Europie". Na ogól atoli ni Żydzi, ni Niemcy, nie zamierzają ,,narodów" zupełnie i całkowicie tępić, lecz obracać w niewolników, w swój „podnóżek". Hitler przyrzeka im w imię boga niemi ...

esther
3 kwietnia 2019 07:58

@Rammstein i Deutschland czyli historia Niemiec w wersji heavy metal. (1 kwietnia 2019 18:51)

wszystko juz było,zmieniaja sie tylko dekoracje,

Feliks Koneczny,1942

 K.L.Koniński,  piszący w roku 1933 o narodzie wybranym i rasie wybranej: „Jakżeż podobni do znienawidzonych śmiertelnie Żydów są ci antysemici!". Działalność cywilizacyjna obu społeczeństw, rosyjskiego i niemieckiego, łączy się w walce z chrześcijaństwem. 

Od sierpa i młota wyraźniejszym znakiem dążności antychrześcijańskich jest krzyż połamany (tym bowiem jest hackenkreuz). W Rosji tępią atoli Żydzi wszelką religię zasadniczo, nie chcą żadnej a żadnej podczas gdy Niemcy postanowili utworzyć religię własną. Na myśl tę nie wpadł Hitler wcale pierwszy; jest to józefizm mutatis mutandis. Józef II hodował sobie swój katolicyzm po swojemu, bo uważał, że relig ...

esther
3 kwietnia 2019 07:53

@Rammstein i Deutschland czyli historia Niemiec w wersji heavy metal. (1 kwietnia 2019 18:51)

Co laczy zydow i hitleryzm ?

 

O  HITLERYZMIE

Feliks Koneczny 

Fragment książki "Cywilizacja żydowska" - wyd. 2, Warszawa 1995. 

 

Jeżeli zażydzanie własnego toku myśli  ma być pomocne do nawrócenia Żydów, w takim razie dokonać tego dzieła powinniby dziś Niemcy, gdyż przejęci, są na wskroś światopoglądem żydowskim. Najgorsi antysemici i zażydzeni? Nie oglądała nigdy historia dosadniejszej sprzeczności. O powstawaniu sprzeczności w życiu publicznym była mowa w „Cywilizacji bizantyńskiej" i tam pod koniec drugiego tomu wyłuszczono obszerniej istotę i cechę obłędu zbiorowego, który nazwałem kołobłędem. Zdarza się tylko w mieszankach cywilizacyjnych. Gdy mieszanka sięga głęboko i trwa zbyt długo, ...

esther
2 kwietnia 2019 21:46

Strona 1 na 1.